miercuri, octombrie 15, 2008

Husul va avea o canalizare modernã

BANI Municipalitatea huseanã are de ce sã fie multumitã. Proiectul de „reabilitare a sistemului de alimentare cu apã potabilã, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui“ a fost aprobat la nivel de Guvern, astfel cã este de asteptat sã se organizeze si licitatia de executie. Proiectul, în valoare de 10 milioane de euro, va rezolva în totalitate problemele cauzate de conductele pentru canalizare si alimentare cu apã, vechi si uzate.

Guvernul a aprobat Hotãrârea pentru aprobarea listei cuprinzând patru obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitãtile cu o populatie de pânã la 50.000 de locuitori“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.“ - S.A. Vestea bunã pentru judetul Vaslui este cã s-a aprobat si proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã potabilã, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi“, proiect îndelung asteptat de conducerea primãriei locale. Proiectul de la Husi face parte dintr-un program mai mare, la nivel national, intitulat „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitãtile cu o populatie de pânã la 50.000 de locuitori“. Conform informatiilor de la Ministerul Lucrãrilor Publice, proiectele aprobate în 8 octombrie au în vedere combaterea poluãrii transfrontaliere prin dezvoltarea infrastructurii de mediu (statii de epurare a apelor uzate si sisteme de canalizare) în bazinele hidrografice ale râurilor Somes, Crisuri, Mures, Prut, Jiu, Ialomita si Dunãrea, începând cu zona amonte a acestora, ca si îmbunãtãtirea calitãtii apei potabile furnizate populatiei, inclusiv în localitãtile unde aceasta prezintã neconformitãti majore (existã localitãti în care alimentarea cu apã se asigurã direct din Dunãre). La nivel national, proiectul va fi coordonat de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor si implementat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii.

Sursa: Adevarul de Vaslui

0 comentarii: