miercuri, octombrie 08, 2008

Conducerea judetului la vila contabilei Trofin

TELENOVELA CONTINUÃ Itele dosarului celor 9.900 mp, teren disputat de husenii Volusniuc si Neculau si pe care contabila sefã a Primãriei Husi, Safta Trofin, si-a ridicat deja o mândrete de vilã, par mult mai încurcate chiar si decât pot arãta cei doi protagonisti, Mihai Volusniuc si Vasile Neculau. Ieri, în prezenta prefectului Ciprian Iftimoaei si a primarului Jan Ciupilan, a directorului Prunilã Daniel OCPI, cei doi si-au sustinut fiecare dreptul de proprietate asupra terenului, Neculau, ce-i drept, dominându-l în „confruntarea“ directã pe Volusniuc. Oficialii au luat o serie de acte la analizat si au promis „echidistantã“.

ÎN TEREN! Asa cum au anuntat, primarul Ciupilan, prefectul Iftimoaei si specialisti în cadastru din Primãria Husi si OCPI Vaslui s-au întâlnit ieri dimineatã cu cei doi huseni care se rãzboiesc de 11 ani, pentru 9900 mp din cartierul Broseni. Coincidentã sau nu, oficialii s-au postat pentru discutii chiar în fata vilei doamnei Safta Trofin, director economic în cadrul Primãriei Husi, una dintre persoanele în posesia cãreia a ajuns o bucatã din acest teren, dupã o serie de vânzãri fãcute de Vasile Neculau. De la început, Jan Ciupilan si-a anuntat pozitia, ca nu cumva cineva sã îl bãnuiascã de pãrtinire: „Ambii sunt cetãteni ai Husului si pe amândoi vreau sã îi ajut sã îsi rezolve problema, în asa fel încât sã nu mai fie necesar ca ei sã se judece ani în sir si sã îngrase buzunarele avocatilor“, a spus primarul. Între timp, Vasile Neculau si Mihai Volusniuc au prins a se contrazice, fiecare arãtând o sumedenie de acte în propria favoare, ce-i drept, Neculau apãrând mai sigur pe sine.

Ce spune Vasile Neculau...

ÎNDÂRJIT „Acest pãmânt a apartinut pãrintilor mei, Marin si Domnica Neculau. L-am cerut dupã Revolutie, în 1991. Vãzând comisia cã pãmântul cerut, exact cei 9900 mp, nu poate fi retrocedat, mi-au dat actiuni la IAS. În 1995, se face o verificare si se constatã cã pãrintii mei nu au predat pãmântul cu acte la stat si nu a fost bine cã ne-a fãcut actionari. Trebuia sã ne dea pãmântul, nu actiuni. Ne-a trimis apoi comisia sã ne judecãm, pentru a obtine reconstituirea dreptului asupra celor 9,5 hectare. Am avut câstig de cauzã în instantã, în 14 martie 1996. Apoi am obtinut titlu de proprietate legal. A fost fãcut apoi un schib de terenuri cu domnul Volusniuc, pe care acum dumnealui nu-l mai recunoaste. Am acte, se poate dovedi. A fost de acord, a dat declaratie si a semnat cã este de acord sã îmi lase mie vechiul amplasament si sã fie pus în posesie de cãtre comisia localã în altã parte, iar dupã aceea s-a întors. Acum vrea si colo, vrea si colo. Nu se poate. Mã poartã pe drumuri de 11 ani, iar dreptatea poate abia acum va iesi la ivealã“, a declarat Vasile Neculau.

Ce spune Volusniuc....

PERSEVERENT „Neculau poate sã spunã ce vrea, eu merg mai departe cu procesul. Am avut câstig de cauzã pânã acum. Titlul despre care spune el, i-a fost anulat de instantã, nu are nicio dovadã. Merg cu procesul mai departe, si cer ca cei care mi-au ocupat pãmântul si si-au consturit case sã îmi lase liberã posesie. Am hotãrâri judecãtoresti definitive si irevocabile“, a declarat Mihai Volusniuc.

Ce spun gurile rele...

VORBA LUMII! Neoficial, printre functionarii Primãriei se spune cã în realitatea încã necunoscutã majoritãtii, nici unul dintre cei doi „adversari“, Volusniuc si Neculau, nu ar avea perfectã dreptate, iar terenul, de fapt si de drept, nu s-ar cuveni niciunuia. În fapt însã, Neculau sustine cã acolo au stat pãrintii lui, iar Volusniuc invocã faptul cã acolo l-a pus în posesie comisia localã. Din disputa verbalã a celor doi, se poate vedea clar cã rãspunderea pentru punerile în posesie aberante si pentru eliberarea de acte, unele fãrã temei, din perioada 1990 - 1995 se îndreaptã spre fostele comisii locale. Se rosteste din ce în ce mai mult numele fostei secretare a CL Husi, Maria Calestru, vestitã de altfel pentru „lucrãrile“ la limita legalitãtii fãcute cât timp a fost la cârma institutiei, care si ea si-a dat semnãtura pe o serie dintre aceste docuemnte.

„Nu mai vreau ca acesti oameni sã îngrase buzunarele avocatilor degeaba“

Primarul Ciupilan recunoaste cã în documentatiile celor doi sunt probleme: „Acesti doi oameni, sunt din ce în ce mai sigur, sunt victimele unor functionari care nu si-au fãcut treaba corect, în perioada 1990 - 1995. S-au dat multe acte atunci dupã ureche, s-au fãcut puneri în posesie aiurea, fãrã schite, fãrã nimic. Si se ajunge la astfel de situatie. Eu vreau ca adevãrul sã iasã la ivealã. Atât. Si nu mai vreau ca acesti oameni sã se judece si sã îngrase buzunarele avocatilor, venind zi de zi la Primãrie. Am sprijinul prefectului, care va analiza actele, am spirjinul specilistilor de la OCPI, împreunã vom vedea cum sã rezolvãm problema asta“, a punctat alesul.

Sursa: Adevarul de Vaslui

0 comentarii: