joi, ianuarie 22, 2009

Supãrãri si orgolii metafizice, exprimate într-un simpozion husean

CULTURAL Simpozion efervescent ieri, în amfiteatrul liceului “Cuza Vodã“ Husi, acolo unde, în prezenta unor oameni de culturã reprezentativi pentru judetul Vaslui, s-au lansat publicatii notabile din 2008, în paginile cãrora s-a regãsit în contexte specifice, Husul cu ceea ce l-a ilustrat dintotdeuna cel mai bine: via si vinul si scolile de ieri si de azi ale urbei. Au fost laude, au fost critici si chiar si o sonorã “supãrare metafizicã“ si-a fãcut loc la evenimentul cultural numit generic “Al. I. Cuza si Epoca Unirii“.

LANSÃRI În cadrul simpozionului “Al. I. Cuza si Epoca Unirii“, Theodor Codreanu, Costin Clit, Teodor Pracsiu, Avram D. Tudosie, Laurentiu Chiriac. Nicolae Ionescu si Ioan Mancas, au fost cei care au prezentat opinii despre o serie de lucrãri apãrute în 2008, închegând în discursurile lor atât aniversarea Unirii, cât si idei personale despre scrierile în discutie. Evenimentul a fost deschis de profesorul Tiberiu Dogariu, cel care a prezentat câteva accente ale politicii externe din timpul domnitorului Al. I. Cuza. Au urmat apoi lansãrile de carte. Douã dintre lucrãrile prezente au avut parte de cele mai expresive critici: “Un secol de istorie. Colegiul Agricol «Dimitrie Cantemir» din Husi: 1908 - 2008“, autor profesorul Costin Clit si lucrarea cu aceeasi temã, dar diferit abordatã, “Colegiul Agricol «Dimitrie Cantemir» Husi (1908 - 2008). Traditii si nãzuinte“, scrisã de douã cadre didactice cu acelasi grad stiintific “profesor doctor inginer“, Avram D. Tudosie si respectiv, Teodor Botezatu.

Codreanu: În cercetarea româneascã este o nãvalã de diletantism, de... urechism“

CRITIC Cartea scrisã de Costin Clit a fost prezentatã de Theodor Codreanu, care a regãsit în paginile lucrãrii informatii tipice unei cercetãri istorice minutioase. Acest fapt, a spus domnia sa, l-a bucurat. “Din pãcate, în cercetarea româneascã este o nãvalã de diletantism, de “urechism“. Nu e deloc cazul domnului Costin Clit. Dumnealui se bazeazã pe o cercetare riguroasã; el este un om al documentului“, a precizat Codreanu. Autorul Clit i-a multumit acestuia pentru apreciere, exprimându-si totodatã regretul cã i-au lipsit o serie de documente din 1919 - 1940, datoritã faptului cã arhiva de atunci nu a fost de gãsit, dar se pare cã nici arhiva actualã nu i-a fost mai la îndemânã. “Din pãcate, nu am reusit sã gãsesc nici arhiva actualã a Colegiului Agricol si de aceea am fost nevoit sã folosesc numai cãrtile domnului Avram D. Tudosie. Arhiva îti oferã si alte informatii... De aceea spun cã cei care vor dori sã facã cercetãri pe aceastã temã, mai au loc pentru multe noutãti“, a spus Costin Clit.

“Supãrarea metafizicã“ a lui Avram D. Tudosie!

SUPÃRARE Cele mai intense discutii s-au purtat pe seama lucrãrii semnate de Avram D. Tudosie si Teodor Botezatu, ambii detinând titlul de “profesor doctor inginer“, membrii în conducerea anterioarã si respectiv recentã a Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir“. Cei doi au realizat lucrarea “Colegiul Agricol «Dimitrie Cantemir» Husi (1908 - 2008). Traditii si nãzuinte“, însã se pare cã aceastã colaborare n-a fost de duratã. La simpozionul de ieri, Avram D. Tudosie si-a arãtat în public “supãrarea metaficã“, asa cum poetic a numit-o Teodor Pracsiu, nutritã fatã de Teodor Botezatu, fatã de care a formulat o serie de acuze: “M-a deranjat foarte mult cã eu am muncit la aceastã carte, am gãsit sponsori, am lucrat singur si domnul Botezatu, în cârdãsie cu editorul, s-au apucat si au fãcut modificãri, au scos lista cu directori si cu elevii din toti cei 100 de ani de existentã. Domnul Botezatu a scos cuvântul domnului academician Cotea si si-a pus cuvântul si poza dumnealui pe copertã, poftim! M-au sunat fostii elevi si m-au întrebat: unde sunt directorii nostri?! Voi scoate un supliment si voi pune în el tot ceea ce trebuia sã mai aparã“, s-a exprimat Avram D. Tudosie. Din pãcate, Teodor Botezatu nu a fost prezent în salã, publicul neputând asculta si opinia acestuia.

Pracsiu: “Aici vioara I este domnul Avram D. Tudosie si avem si o semi-vioarã I, reprezentatã de domnul Botezatu
“Profesorul Teodor Pracsiu, care a remarcat absenta din salã a lui Teodor Botezatu, a tinut sã îsi spunã punctul de vedere: “Mã întreb cum de au apãrut 2 cãrti cu aceeasi temã, una scrisã de domnul Clit si alta de domnii Tudosie si Botezatu? De ce nu s-au unit fortele pentru una singurã? Iatã cum orgoliile au dus la nasterea a douã cãrti, fiecare cu propriul continut. La lucrarea scrisã de domnii Tudosie si Botezatu, vãd cã aici vioara I este domnul Avram D. Tudosie si o semi-vioarã I, domnul Botezatu. Acum vedem cã domnul Tudosie, care este fãrã îndoialã o personalitate a acestui loc, are o supãrare metafizicã... Cred cã este de înteles, as spune eu“, a punctat Teodor Pracsiu.

0 comentarii: