joi, noiembrie 13, 2008

„Casa Sotir“ din Husi are nevoie de reparatii urgente!


casa_sotir.jpgCasa „Sotir“ din municipiul Husi, zidire istoricã, trecutã în lista monumentelor din patrimoniul national, are nevoie de reparatii urgente, deoarece starea sa fizicã este la un pas de ruinã. Arhiva Episcopiei aratã cã monumentul „Casa „Sotir“„ a fost ctitorit de sotii Zaharia si Ruxandra Sotir, o datã cu Biserica „Sfântul Neculai“ din Husi. În aceeasi curte a mai fost un lãcas de cult, construit din vãlãtuci, în secolul XVIII. În intervalul de timp 1922-1925, lãcasul actual a fost reparat din temelii de cãtre preotul Irimia Hagiu, inclusiv Casa „Sotir“. Arhitectura locuintei, folositã multã vreme drept casã parohialã a Bisericii „Sfântul Neculai“, este unicã în peisajul arhitectonic zonal, fapt care a si atras dupã sine declararea casei drept monument din patrimoniul national. În momentul de fatã, Casa „Sotir“, aflatã în administrarea parohiei „Sfântul Neculai“, nu poate fi restauratã decât de specialistii Ministerului Culturii si Cultelor. Dar, printr-o întâmplare greu de explicat, dupã ce a fost trecutã ca prioritate, pe o listã întocmitã chiar de reprezentantii Ministerului Culturii, pentru finantare, în anul 2005, nu peste mult timp s-a aflat cã monumentul istoric în cauzã a fost scos de pe acea listã de prioritãti, fãrã niciun fel de explicatii. Faptul a nemultumit atât reprezentantii Episcopiei Husilor, dar si autoritãtile locale. Acest fapt însã nu i-a oprit pe cei care au în responsabilitate acest monument sã facã demersuri pentru a repune în discutia celor de la Minister, soarta „Casei Sotir“. „Eu sper ca toti cei care sunt în mãsurã sã ajute cu finantãri la restaurarea unor asemenea monumente valoroase cum este Casa Sotir, sã se implice si sã ne ajute s-o reparãm. Dar si Ministerul Culturii trebuie sã ne dea o serie întreagã de avize. La momentul acesta clãdirea este degradatã în procent de peste 60 la sutã. Poate am gãsi si sponsori, dacã banii ar fi singura problemã, dar este monument istoric si noi nu ne putem bãga fãrã aprobarea Ministerului Culturii“, a spus preotul Alexandru Vâjianu, inspector eparhial si paroh la Biserica „Sfântul Neculai“.

Sursa: Adevarul de Vaslui

0 comentarii: