marți, mai 04, 2010

Huseanul care a pus bazele industriei moderne romanesti

A fost fondatorul industriei nationale moderne din România, punând bazele uzinelor care i-au purtat numele (pânã în 1941); a contribuit la însâsi dezvoltarea civilizatiei românesti, spijinind direct editarea monumentalei lucrari “Enciclopedia Romaniei”; a sustinut Societatea Scriitorilor Români; a ajutat numerosi tineri talentati , care au devenit oameni de stiintã recunoscuti pe plan international; a promovat în tarã prin uzinele sale, aplicarea arhitecturii moderne în constructiile industriale, colaborând cu ilustrul arhitect Horia Creanga; a dus o politicã de avangardã în domeniul constructiei si exploatãrii automotoarelor românesti: împreunã cu apreciatul sau colaborator Henry Holban, a definit pentru acest domeniu o strategie integratoare în spatiul national unificat, prezentând, în 1937 la Belgrad si în 1940 la Milano cele mai noi tipuri de automotoare românesti, competitive pe plan european, produse de o industrie care fusese întemeiatã cu mai putin de 7 ani în urmã! Este vorba despre ilustrul inginer Nicolae Malaxa, nãscut la Husi, pe 10 decembrie 1884, una dintre cele mai importante personalitãti pe care le-a dat de-a lungul vremii “orasul dntre vii”.

IMPRESIONANT... Niculae Malaxa s-a nãscut la 10 decembrie 1884 la Husi. Studiile le-a fãcut la Iasi si la Universitatea Politehnica din Karlsruhe, Germania, primind diploma de inginer. A fost un industrias excelent instruit si un om de afaceri abil, purtãtor al unui crez exprimat în cuvinte scrise cu prilejul semnãrii Actului de Fudatie al Sediului AGIR, la 16 noiembrie 1938: “Marile biruinti române, în rãzboaie si înfãptuiri obstesti, îsi aflau simbol si legãmant cu generatiile urmase, în ziduri ce stau mãrturie veacurilor. Pe linia acestei traditii strãbune, încercãm si noi astãzi, fãrã de trufie, sã ridicãm aceastã casã, la temelia cãreia punem credinta în izbanda si mai departe a puterilor vii ale tãrii noastre, de a-si alcãtui si dezvolta o industrie proprie, care sã fie si sã rãmânã a Neamului Românesc”. Malaxa a initiat în Romania industriile: de aparataj pentru material rulant (1932-1943); motoare Diesel (1935); transmisii mecanice pentru automotoare, inclusiv sisteme de comandã (1936-1937); tuburi de otel fãrã sudurã (1937 dupa procedeul Stiefel); locomotive Diesel pentru CFR (1938); aparatura opticã (1938).

Continuarea articolului in Vremea Noua

0 comentarii: